טלפון 03-639-9021

שירותים

ניתוח שוק

ניתוח שוק

תכנון מרחבי

בניית חוזה/מכרז

פיתוח תכנית עבודה

ניתוח כלכלי

ייעוץ קולינרי